De beste manieren om te sparen!

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is zeer bezorgd, vanwege het weinige spaargeld dat minstens 2,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben. Er moeten meer voorlichtingen over sparen gegeven worden en er moet hulp geboden worden aan huishoudens die hier moeite mee hebben. Zij hebben een aantal tips opgesteld die mensen al grotendeels op weg kunnen […]