Wederom staking Holland Casino

Afgelopen zondag was het weer zover, nieuwe vestigingen van Holland Casino waar het personeel het werk neerlegde. Ditmaal was het raak in Valkenburg, Leeuwarden en Groningen.

Toekomstbestendig cao
De werknemers van Holland casino staken voor een beter en toekomstbestendig cao. Van de veertien vestigingen van het staatsgokbedrijf heeft het personeel in ondertussen al negen vestigingen het werk neergelegd. Hierdoor hebben zelfs een aantal filialen helemaal de deuren dicht moeten doen voor de gasten, doordat hun veiligheid niet gewaarborgd kon worden door het personeelstekort.

Vakbond eisen
De Vakbonden FNV, de Unie en ABC geven aan deze maatregelingen te moeten treffen om zo de aandacht te krijgen voor de hoge werkdruk die het personeel ervaart. Ook pleiten ze voor een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5% en willen een baanzekerheid voor het personeel. De 3000 werknemers waar dit cao betrekking tot heeft willen op deze manier ook mee kunnen profiteren van de ‘bloei’ waar het bedrijf zich nu weer in vindt. Mede dankzij hen heeft het bedrijf stand kunnen houden. Het personeel is bang voor de toekomstige privatisering van het bedrijf. Zo zijn er in de afgelopen jaren al veel banen verloren gegaan of zijn versoberd.

Onderhandelingen
Holland Casino heeft een kort geding aangespannen tegen de vakbonden. Niet omdat zij de stakingen willen verbieden, maar ze willen dat de stakingen zes uur van tevoren vermeld worden bij het casino om zo de gasten tijdig te kunnen informeren en hun veiligheid te waarborgen. De rechter heeft zaterdagmiddag besloten dat dit in een tijdsbestek van 2,5 uur moet. Wanneer filialen in het vervolg willen staken, moeten ze dit voorlopig 2,5 uur van tevoren aangeven.

Inmiddels heeft Holland Casino gehoor gegeven aan de eisen. Op het moment bieden zij een jaarlijkse loonsverhoging van 1,25%. Het staatsgokbedrijf betreurd de overlast voor de gasten.